'' Helder en Pragmatisch Personeels- en Organisatieadvies ''

Welkom bij HPP&O advies.

Dit staat voor Helder en Pragmatisch Personeels- en Organisatieadvies.
Gericht op een werkbare oplossing waar u mee verder kunt. Geen vage P&O-verhalen, maar oplossingen die antwoorden geven op uw vragen.

HPP&O advies is met name gespecialiseerd in advisering op het gebied van functiewaardering. Maar niet alleen functiewaardering, juist de inbedding van functiewaardering in de bredere context van HR: De relatie met functies, output, competenties, arbeidsvoorwaarden en beleidsvorming rond deze onderwerpen.

Maar ook als vraagstukken een bredere scope kennen, doordat er bijvoorbeeld bezwaarprocedures aan de orde zijn of sociale zekerheidsaspecten, zoals keuzepensioen, WW, etc. kunt u een beroep op HPP&O advies doen.

HPP&O advies richt zich met name op organisaties in de sfeer van overheidsorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Ik help u graag verder.

Harrie Plattje

WERKWIJZE

De werkwijze van HPP&O-Advies laat zich het beste samenvatten door de woorden
Helderheid en Pragmatisme.
U wenst als opdrachtgever immers niets anders; een oplossing waar u verder mee kunt.

HPP&O-Advies staat voor resultaatgerichte oplossingen. Oplossingen voor uw organisatie en medewerkers

  • met oog voor wederzijdse belangen,
  • met een sterke analytische benadering,
  • en natuurlijk:….één brok Helderheid en Pragmatisme….

De werkwijze van HPP&O-Advies vloeit voort uit het karakter en leven van uw adviseur, Harrie Plattje. Als geboren en getogen tukker (in en rond de Twentse stad Almelo) is hem de typerende Twentse nuchterheid/pragmatisme en Almelose humor niet vreemd. Dat pragmatisme is verrijkt met invloeden uit zijn huidige leefomgeving, het vissersdorp Spakenburg: hardwerkende mensen die zonder blad voor de mond – maar met respect – hun heldere visie op de zaken kunnen geven. Spakenburgse Helderheid en Twents Pragmatisme vormen de grondbegrippen van HPP&O-Advies, Helder en Pragmatisch P&O-advies.

ADVISERING

Naast het verzorgen van trainingen/workshops adviseert HPP&O-Advies ook bij organisatie inrichting, de opzet van functiebeschrijvingen, formatietechnische en/of functiewaarderingstechnische vraagstukken.

HPP&O-Advies staat voor ervaren met functiewaardering (BBRA – rode bundels, Fuwasys, Universitair Functie Ordenen (UFO) in verschillende onderwijs- en onderzoeksorganisaties; door de wol geverfde P&O-Advisering in een universitaire omgeving, dus zowel ten aanzien van wetenschappelijke functies en loopbanen als voor ondersteunende en beherende functies.

Functiewaarderingsvraagstukken staan nooit op zichzelf. HPP&O-advies integreert daarom functiewaardering binnen de bredere context (de relatie met Human Resources- of bedrijfskundige vraagstukken, arbeidsvoorwaarden/CAO, overige wet- en regelgeving en/of Sociale Zekerheid)

TRAININGEN

HPP&O-Advies verzorgt trainingen rond het Universitair Functie Ordeningssysteem (UFO) zoals dat wordt toegepast binnen de Nederlandse Universiteiten en door CAO-volgers. In deze trainingen/workshops krijgt u handvaten aangereikt om het UFO-systeem.

In de cursus is aandacht voor de algemene beginselen van functiewaardering, van UFO, de onderliggende waarderingsprincipes en wordt uitgebreid stil gestaan bij problemen en casuïstiek waar u in uw praktijk een werkbare oplossing voor nodig heeft om het UFO-systeem te doorgronden en toe te kunnen passen.

 

De trainingen worden tailor-made opgezet, afgestemd op uw wensen, bij voorkeur op lokatie, maar online is uiteraard ook bespreekbaar.
Als groep van leidinggevenden of HR-adviseurs vanuit één universiteit, faculteit, dienst of onderzoeksinstituut kunt u deze bijeenkomst tevens gebruiken om met elkaar door te praten over UFO, of gebruiken voor andere doeleinden zoals teambuilding.
In overleg kan tijd gereserveerd worden.

De trainingen worden gegeven in groepen van 10-20 personen. 

Individuele aanmelding is ook mogelijk.

CONTACT

Voor nadere informatie omtrent trainingen of het bespreken van een specifieke (interim-) opdracht kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via onderstaand formulier.

U kunt ook direct mailen via info@hppo-advies.nl of neem telefonisch contact op.